O namaTvrtka Advance IT iz Zagreba nudi širok raspon usluga u području naprednih informatičkih tehnologija za kompanije. Advance IT je specijaliziran za poslove informatičke podrške na vlastitoj lokaciji te na lokaciji korisnika. U svakodnevnom poslovanju timovi naše tvrtke pružaju specijaliziranu podršku koja uključuje podršku korištenja aplikacija, neprekidni monitoring IT sustava putem nadzornog centra i održavanje infrastrukture te podršku putem support centra.

U tijeku je projekt koji sufinancira EU, razdoblje provedbe projekta: 15.09.2020. – 15.12.2022.
“Internacionalizacija poslovanja tvrtke Advance IT d.o.o. predstavljanjem usluga na međunarodnim sajmovima”
Šifra projekta KK.03.2.1.16.0361


The company Advance IT from Zagreb offers a wide range of services in the field of advanced information technologies for companies. Advance IT specializes in IT support at its own location and at the customer’s location. In day-to-day operations, our company’s teams provide specialized support that includes application usage support, continuous monitoring of IT systems through the control center and infrastructure maintenance, and support through the support center.

An EU co-financed project is under way, project implementation period: 15.09.2020. – 15.12.2022.
“Internationalization of Advance IT d.o.o. by presenting services at international fairs”
Project code KK.03.2.1.16.0361